top of page

TIETOA KULUTTAJALLE

shop - nettikauppa

MAKSUTAVAT

Luottokorttimaksut
Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Electron-, MasterCard-, Amex- ChinaUnionPay-, Jcb-, Diners-, CartesBancaires-,  Discover- ja Maestro-korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode - ja American Express SafeKey -todentamispalvelut. Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

PayPal maksu

Voit maksaa verkkokaupassa myös PayPal maksulla.Palveluntarjoaja rekisteröidyille käyttäjille Euroopan talousalueen maissa on PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) ("PayPal").

Voit luoda PayPal tilin täältä:

https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/pay-online

“PayPal on saanut asianmukaisesti luvan toimia Luxemburgissa pankkina (eli lakikielellä "luottolaitoksena"). Luxemburgin rahoitusalaa säätelevä viranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier eli CSSF valvoo toimintamme vakautta. CSSF ylläpitää rekisteriä säätelemistään organisaatioista osoitteessa https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. PayPal on rekisterissä numerolla B00000351, mutta voit etsiä yrityksemme rekisteristä myös nimen perusteella.”

TILAAMINEN - EHDOT


Kyseessä oleva hinta koskee tämän sivuston nettikauppaa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Pyydä holhoojasi lupa jos olet alle 18-vuotias.

Ehdot kuluttajille

Yleistä

Verkkokaupan tuotteita myy Lumiemi Y-tunnus: 2275463-9
Verkkokaupassa esitettyjen tuotteiden hinnat sisältävät arvonisäveron 24%.
Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.
Tilaaminen
Tuotteet tilataan internetin välityksellä verkkokaupasta.
Kaikki verkkokaupastamme tai muilla tavoin tehdyt tilaukset ovat sitovia.

Fyysiset tuotteet:

Toimitus
Toimitamme tilaukset Postin välityksellä. Tilaukset toimitetaan Postiin pääsääntöisesti 1-3 arkipäivän kuluttua tilauksesta, kiiresesonkeina toimitusaika voi olla hieman pidempi. Toimituksiin pätee Force majeure -lauseke
Tilaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta
Tarkista, että antamasi tiedot ovat oikeat. Lähettäjä ei vastaa siitä, jos pakettisi toimitetaan tai luovutetaan väärälle henkilölle antamiesi tietojen perusteella. Tilaajana olet vastuussa antamiesi yhteystietojen paikkaansapitävyydestä.
Toimitustapa
Tuotteet toimitetaan Postin välityksellä. Verkkokauppa ei voi vaikuttaa Postin viivästymisiin eikä täten ole vastuussa niistä.
Toimituskulut
Hintoihin lisätään toimituskulut kulloisenkin hinnaston mukaisesti.
Reklamaatiot
music@emiliatakayama.com
Noutamaton paketti
Noutamattoman paketin uudelleen lähettämisestä veloitamme paketin palautuksen- ja uudelleen toimituksen kulut yht.10 euroa tai mikäli asiakas peruu noutamatta jääneen tilauksen vähennämme alkuperäiset paketin lähetyskulut sekä palautuksesta aiheutuneet kulut, yhteensä 10€ asiakkaalle palautettavasta ostosummasta.
Paketin noutamatta jättäminen ei ole palautus. Noutamattomana palautuneen tilauksen hinnasta vähennämme asiakkaalle palautettavasta summasta toimituskulumme sekä palautuksesta aiheutuneet kulut yhteensä 10€.
Ongelmatilanteet kuljetuksessa sekä viallisten tuotteiden osalta
Mikäli tuote on viottunut kuljetuksen aikana tulee vastaanottajan lähetyksen saatuaan välittömästi ottaa yhteyttä. Mikäli paketista puuttuu tuote tai tuotteen vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa, on vastaanottajan otettava tuotteesta kuva ja liitettävä se viestin yhteyteen. Yhteydenotto tehtävä kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta, luovutuspäivää, pyhäpäivää, vapunpäivää ja itsenäisyyspäivää lukuun ottamatta. Jos vastaanottaja on kuluttajasuojalain tarkoittama kuluttaja, on yhteydenotto tehtävä kohtuullisessa ajassa (14 päivää) paketin vastaanottamisesta.

Kuljetuksen viivästymisestä vastaa Posti. Jos vahingosta ilmoittaminen laiminlyödään, on kannevalta menetetty.
Mikäli asiakkaalle on toimitettu väärä tuote, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä viimeistään 7vrk kuluessa tilauksen saapumisesta sähköpostilla music@emiliatakayama.com
Palautus
Kuluttaja-asiakkaalla on 14 vrk palautusoikeus. Ota aina yhteyttä sähköpostitse music@emiliatakayama.com ja sovi palautuksesta. Vähennämme palautuksesta aiheutuneet palautuskulut 4,90€ asiakkaalle palautettavasta ostosummasta. Mikäli asiakas palauttaa koko tilauksen vähennämme palauttettavasta summasta lähetyksestä aiheutuneet kulut kulloinkin voimassa olevan hinnastomme mukaisesti. Jos palautuksen jälkeen tilauksen jäljellejäävä arvo jää ilmaisen toimituksen kriteerien alle, veloitamme toimituskulut jäljellejäävästä tilauksesta silloisen hinnastomme ja valitun toimitustavan mukaisesti. Asiakas vastaa siitä, että tuote palautetaan alkuperäisessä myyntikunnossa. Tuotteen hinta hyvitetään vasta, kun tuotteen kunto on tarkastettu. Pidätämme oikeuden vähentää palautettavasta summasta osa mikäli tuote on vaurioitunut, olennaisesti muuttunut tai vähentynyt.


Paketin noutamatta jättäminen ei ole palautus. Noutamattomana palautuneen tilauksen hinnasta vähennämme asiakkaalle palautettavasta summasta toimituskulumme sekä palautuksesta aiheutuneet kulut yhteensä 10€.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä
Lumiemi
Y-tunnus: 2275463-9
sähköposti: music@emiliatakayama.com


Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun osoitteeseen music@emiliatakayama.com
Henkilörekisterin nimi
Lumiemi asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
- Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
- Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
-Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu asiakaspalveluun, asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksen toimitukseen, -käsittelyyn sekä tilauksen arkistointiin, reklamaatioiden käsittelyyn, tuotekehitykseen, palvelun parantamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä markkinointiin, joka voi olla suoramarkkinointia sähköpostitse tai kohdennettua mainontaa sähköisissä medioissa.
- Yleinen etu tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat asiakaspalvelu, asiakassuhteen hoitaminen, tilauksen toimitukseen, -käsittelyyn sekä tilauksen arkistointiin liittyvät asiat, reklamaatioiden käsittely, tuotekehitys, palvelun parantaminen, tilastointi sekä markkinointi, joka voi olla suoramarkkinointia sähköpostitse tai kohdennettua mainontaa sähköisissä medioissa.
Säännönmukaiset tietolähteet
Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Tietoja kerätään verkkokauppamme evästeiden avulla, asiakkaan syöttämistä rekisteröitymis- tai tilaustiedoista.Henkilötietoja tulee myös asiakkaan lähettämistä sähköposteista tai muista yhteydenotoista, joita ei käytetä markkinointiin.
Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.
Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:
Nimi, puhelinnumero, kotiosoite ja sähköpostiosoite. Emme koskaan tallenna asiakkaan maksutietoja tai muitakaan tunnistetietoja
Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laissa aseteta siihen velvoitetta. Tietoja voidaan siis poikkeuksellisesti luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lain vaatimuksesta.
Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Henkilötietojen suojaus
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.
Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta sekä tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta.
Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.
Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
3. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.
Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.
Evästekäytännöt
Päivitetty: 7.4.2021
Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.
Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen. Evästeet jakautuvat alaryhmiin: toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen.
Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.
Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Löydät ohjeita evästeiden poistoon osoitteesta: https://www.aboutcookies.org/

Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.
Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta
Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.

Cookies are small pieces of data that are sometimes created to improve your website experience.

We use cookies on this website. When collected, this information is used by us to improve our website and further enhance the visitor experience. Please note that the only personally identifiable information we record is the information you supply us when making an enquiry.

All computers have the ability to decline cookies. You can easily decline or remove cookies from your computer using the settings within the Internet Options section in your computer control panel.

OSTAMALLA TUOTTEEN SITOUDUN NÄIHIN EHTOIHIN

bottom of page